IMG_0467
Kronhuset
3663,3665,3667,3669

Det rådde oroliga tider i Sverige 1621 när Gustav II Adolf lät anlägga Göteborg. Syftet med den nya staden var taktiskt-Göteborg skulle säkra området vid älvmynningen och hålla en viktig handelsväg öppen. 1640 bestämde krigskollegiet i Stockholm att man skulle bygga ett ”tyghus”, som egentligen var ett lagerhus för kanoner, fordon, uniformer och övrig militär utrustning. Simon de la Vallée som var en kunglig arkitekt verkar vara den som troligtvis stod för ritningarna, men man förenklade dock ritningarna i det slutliga förslaget. Under två etapper byggdes det sex våningar höga tegelhuset, åren 1642–1654. När Karl X dog 1660 utropades hans fyraårige son till ny kung i Kronhuset den 1 mars 1660 och blev Karl XI.

Mellan 1670- och 1890-talen användes rikssalen som kyrka för garnisonen och 1929 blev det magasin för Göteborgs museum då Göteborgs Stad övertog Kronhuset från staten. Från dess fram till nu 2021, har Kronhusets rikssal använts som konsertsal och hyrts Göteborg Wind Orchestra. Exteriören ser fortfarande likadan ut som när huset byggdes och även teglet är i huvudsak original. Detta gör Kronhuset till en av Göteborgs bäst bevarade 1600-talsbyggnader. Ovanför södra porten hänger ett emblem i trä – som är en kopia från 1889 av ett äldre emblem som man tror har hängt vid en av de gamla stadsportarna. Den nuvarande rikssalen i bottenvåningen är en rekonstruktion av den ursprungliga. I de övre våningarna är magasinsutrymmena välbevarade.

Favicon

Kontakta oss på Pilgrim Göta Älv

Namn*
Telefon*
Din mailadress*
Vad vill du prata om?*
Meddelande*
Jag godkänner hur Pilgrim Göta Älv behandlar personuppgifter.*

GDPR – Läs här hur vi behandlar personuppgifter !