jennylund-starrkärr 3 (bildspel)
Mettjärn
787

Detta är ett välbesökt friluftsområde och badsjö, dent perfekta platsen för en badpaus i vandringen.
Detta är även landets mest värdefulla och bästa kvarvarande exempel på oceanisk fukthed, en typ av de vidsträckta hedområden som en gång bredde ut sig över stora delar av sydvästsverige
Kanske Sveriges största populationer av de båda rödlistade arterna klockge- ntiana och alkonblåvinge.

Favicon

Kontakta oss på Pilgrim Göta Älv

Namn*
Telefon*
Din mailadress*
Vad vill du prata om?*
Meddelande*
Jag godkänner hur Pilgrim Göta Älv behandlar personuppgifter.*

GDPR – Läs här hur vi behandlar personuppgifter !