IMG_0293
Ostindiska huset
3580,3582,3584,3571

Ostindiska huset är beläget vid kanalen på Norra Hamngatan 12 och är ett helt kvarter stort. De tre sidor som är byggda i gult tegel är från mitten av 1700-talet. Den fjärde delen, Wilsonflygeln, som ligger på baksidan av museet är från slutet av 1800-talet. Ostindiska huset var en gång högkvarter för det Svenska Ostindiska kompaniet. Ost-Indien betyder Östra Indien, och på 1700-talet var det detsamma som Östra Asien. Kompaniet bildades 1731 och de köpmän som ingick i kompaniet hade rätt att handla med Asien. Kompaniet skickade iväg skepp, främst till Kina. Där handlade köpmännen te, porslin och andra kinesiska varor som sedan såldes i Sverige och övriga Europa. Efter en stadsbrand i Göteborg köpte Ostindiska kompaniet ett helt kvarter. Husen där hade förstörts av elden, och istället lät köpmännen bygga Ostindiska huset som stod färdigt 1762. I huset fanns magasin, kontor och auktionshall. I början av 1800-talet var handeln med Kina inte lönsam längre. Efter 1803 skickas inga skepp iväg. Ostindiska kompaniet upphörde helt 1813. Det stora Ostindiska huset köptes så småningom av svenska staten och av Göteborgs stad och användes till allt möjligt. Där fanns sådant som spannmålsmagasin, en telegrafstation och ett litet naturhistoriskt museum. År 1861 grundades Göteborgs museum. Det skulle vara ett museum för alla, precis som Victora & Albert museum i London. I museet skulle finnas allt från stenyxor och konst till de senaste jordbruksmaskinerna. Museet behövde snart mer plats. År 1889-91 byggdes Ostindiska husets fjärde del, Wilsonflygeln. Åren 1993-96 byggdes Ostindiska huset om igen. Innergårdens lyftes, för att ge plats åt den underjordiska entréhallen. Arkeologiska och Historiska museerna slogs ihop till Göteborgs stadsmuseum. Även Industrimuseet, Skolmuseet och Teaterhistoriska museet fick ingå i Stadsmuseet.

Favicon

Kontakta oss på Pilgrim Göta Älv

Namn*
Telefon*
Din mailadress*
Vad vill du prata om?*
Meddelande*
Jag godkänner hur Pilgrim Göta Älv behandlar personuppgifter.*

GDPR – Läs här hur vi behandlar personuppgifter !