kungsgården
Återinvigning Färdväg Kungsgården

Pilgrimsleden Göta älv – även kallad Lödöseleden – invigde nymärkt färdväg Kungsgård oktober 2019 i fantastiska Ale! En gång i tiden en av de mäktigaste och mest framträdande gårdarna i älvdalen och södra Bohuslän.

Att färdas förbi den gamla kungsgården är en gammal tradition.
Förbi kungsgården gick den gamla huvudvägen längs älvdalens östra sida. Tillsammans med flera andra hålvägar löpte den som många gamla vägar på krönet av åsen där det var torrt.

Etappen Skepplanda-Lödöse följer en gammal kyrkväg via Frövet från Skepplanda kyrka, med medeltida anor, och fram till kungsgården. Det kan dessutom ha funnits en tidigare kyrka vid Skepplanda eftersom man funnit ett gravfält från vikingatiden. Runt kungsgården finns många gravfält som sträcker sig långt tillbaka i historien. Färdvägen vid kungsgården, som Pilgrimsleden är en del av, vittnar om en lång historia med forntida gravar och historiska lämningar. Här finner man domarringar, gamla gravfält, skålgropar och hålvägar. Vi talar om en gammal bygd redan innan kungsgårdens blivande, då området vittnar om stenåldern. När vi går från Frövet till Kungsgården finner man flera stenåldersgravar.


Flera nedslag i historien visar hur kungsgården så tydligt präglats av vår historia, och som dags datum blivit en viktig del av vårt kulturarv. Kungsgården omnämns första gången 3 februari 1377 då Håkon Magnusson förläna godset till Germund Grein. Senare ägdes kungsgården av Gustav Vasas svärfar från 1541. Per Brahe – en av de tre första av rikets stora män som tilldelades titeln grevevärdighet – erhöll förutom Visingsö också Alfhems kungsgård. Egendomen fanns i släktens Brahes ägo fram till 1601. År 1767 fick Niclas Sahlgren fastebrev (lagfart) på Stora Alfhem. Niclas Sahlgren var framgångsrik köpman, direktör vid Ostindiska kompaniet och grundare till Sahlgrenska sjukhuset. Han tillhörde en av de förmögna handels- och ämbetsmän som tilläts äga och besitta säterier och frälseegendomar. Ett monopol som innan 1700-talet varit förbehållet adeln och kronan.

Än idag är Alfhems Kungsgård en spännande plats,med sin historia och moderna tappning i Ale golfklubb. Här finner du också din paus hos Alfhems värdshus, lunch och fika för golfare, pilgrimer och vandrare. Vid det gamla magasinet har Ale slöjdare sommarutställningar med hantverk från textil till trä. Visst finns så många fler tankar och visioner för kungsgården. Platsen andas dåtid, nutid och framtid. Att samlas här tillsammans, för att återinviga etappet Skepplanda-Lödöse eller för all del unna sig en paus, känns inte bara naturligt. Det känns förutbestämt. Att färdas här är trots allt en gammal tradition. Något som känns i luften. Kungsgårdens fantastiska läge, omfamnad av Göta älv och Grönån, erbjuder viktiga färdvägar. Pilgrimsleden Göta älv. Då som nu. Välkommen.

Favicon

Kontakta oss på Pilgrim Göta Älv

Namn*
Telefon*
Din mailadress*
Vad vill du prata om?*
Meddelande*
Jag godkänner hur Pilgrim Göta Älv behandlar personuppgifter.*

GDPR – Läs här hur vi behandlar personuppgifter !