leader storr
Pilgrimsleden Göta Älv - starkare samarbete genom Leaderprojekt

Pilgrimsleden Göta Älv inte enbart ett äventyr som tar dig från utsikt till insikt, utan också en infrastruktur där företag och verksamheter verkar, och där jobb skapas. Leden är ett resultat av gränsöverskridande arbete genom Leadermetoden, där privat, ideell och offentlig sektor samarbetar för att bidra till lokal utveckling

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att de personen som har idéer om lokal utveckling kan föra fram dem, engagera sig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla en plats utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område.

Det finns 53 Leaderkontor i Sverige, varav LEADER längs Göta Älv är det kontor som hanterar frågor kring Pilgrimsleden Göta Älv.

För mer information:

Jordbruksverket:

https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-lokalt-ledd-utveckling-genom-leader

LEADER Längs Göta Älv:

https://www.langsgotaalv.se/

Favicon

Kontakta oss på Pilgrim Göta Älv

Namn*
Telefon*
Din mailadress*
Vad vill du prata om?*
Meddelande*
Jag godkänner hur Pilgrim Göta Älv behandlar personuppgifter.*

GDPR – Läs här hur vi behandlar personuppgifter !